Załącznik nr 2

WNIOSEK

zgłoszeniowy na realizację projektu w ramach

JELENIOGÓRSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

na rok 2020

1. WNIOSKODAWCA LUB PRZEDSTAWICIEL

Stowarzyszenie CREATIVO

Adres  siedziby:

ul. Malinnik 7

58-560 Jelenia Góra

Telefon kontaktowy:

531 400 135

Adres email:

bechemm@gmail.com

NIP/REGON/KRS:

8942958782 / 02084569600000 / 0000315086

2. ZGŁASZANY PROJEKT:

Nazwa projektu:

Rzut okiem na Cieplice i Okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze

Lokalizacja projektu:

– dokładny adres:

brak adresu

– numer geodezyjny działki:

23/1 (AM-1, obręb: 0011)

Skrócony opis projektu:

Celem niniejszego projektu jest remont i przywrócenie funkcji widokowej wieży znajdującej się na Sołtysiej Górze w Cieplicach. W ramach projektu zostaną wykonane:

  • projekt budowlany remontu wieży wraz z projektem bezpośredniego otoczenia obiektu
  • wykonanie robót budowlanych wynikających z projektu budowlanego

Jest to pierwszy etap obejmujący swoim zakresem samą wieżę i jej bezpośrednie otoczenie.

Pełny opis projektu:

Wieża widokowa na Górze Sołtysiej w Jeleniej Górze-Cieplicach ma interesującą historię. Ponieważ jednak z kretesem jeszcze do historii nie przeszła, bo stoi i ma się całkiem krzepko – zrodziła się myśl (nie nowa zresztą), by przywrócić jej dawną funkcję – miejsca, z którego jest dostępna bajeczna panorama całego pasma Karkonoszy, od Rudaw Janowickich i Kowarskiego Grzbietu po wschodniej stronie aż po Góry Izerskie na zachodzie.

To jest główna i niemal jedyna funkcja podobnych obiektów, ale można łatwo wyobrazić sobie także inne, poza turystyczne wykorzystanie tego obiektu, np stały 24-godzinny monitoring p/pożarowy karkonoskich lasów. Kiedyś, przed laty, podobne zadanie realizowali tutaj leśnicy w dobrach należących do rodziny Schaffgotschów oraz strażacy miejscy. Dzisiaj, kiedy regularne i długotrwałe susze w okresach letnich podnoszą ryzyko pożarów leśnych do niebotycznego poziomu – instalacja nowoczesnej technologii monitoringu w tym zakresie – wydaje się ze wszech miar wskazana. Czym może być pożar obszarów leśnych w górach – dokładnie wiemy na podstawie ubiegłorocznego pożaru na Peloponezie w Grecji, czy regularnych już relacji z podobnych tragedii w  stanie Kalifornia. Wielkoskalowy pożar lasów w Szwecji sprzed kilku miesięcy – może być tu jedynie przysłowiową “kropką nad i”.

Usytuowanie wieży w tym miejscu – jest z wymienionych względów wręcz idealne, zaś jej pełna rewitalizacja wraz ze wspomnianym monitoringiem – byłaby istotnym działaniem na rzecz podniesienia bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony naszych zasobów przyrodniczych, zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

To jedna tylko, być może z dzisiejszej perspektywy nieco niedoceniana funkcja takiego obiektu. Ale przecież nie jedyna. Głównym przeznaczeniem wieży było w przeszłości dostarczanie turystom oraz kuracjuszom, którzy przebywali na leczeniu w uzdrowisku – wyjątkowej okazji dla podziwiania urody karkonoskiego pejzażu. Cenili wysoko tę możliwość zwłaszcza ci, którym wiek, bądź schorzenia aparatu ruchu – nie pozwalały na samodzielne wyprawy górskie. Wieża była przed laty (także po wojnie) celem rodzinnych spacerów, miejscem rekreacyjnym trudnym do przecenienia także dla mieszkańców Cieplic i okolic.

Pragniemy aby dziś także wieża mogła gościć mieszkańców oraz turystów i pokazywać im piękno naszego regionu. Jak pokazują przykłady z naszej najbliższej okolicy podobne projekty finansowane z różnych źródeł zyskały poparcie i sympatię lokalnych społeczności często włączających się w aktywną pomoc podczas prac renowatorskich.

Projekty które dodają nam skrzydeł podczas starań odbudowy wieży na Sołtysiej Górze to :

  1. Wieża widokowa w parku w Maciejowej.
  2. Nowa wieża na górze Zawodna – nowa oddana w 2018 wieża
  3. Zamek Księcia Henryka w Sosnówce ruina która straszyła, stała się ważnym punktem turystycznym z wieloma imprezami i warsztatami prowadzona przez fascynatów historii.
  4. Szklarska Poręba otrzymała dofinansowanie ( ponad 1 milion złotych ) na projekt rewitalizacji wież oraz punktów widokowych pogranicznych gór.

Jeśli takie projekty znajdują uznanie, gromadzą ludzi, dają rozrywkę to Wieża na Sołtysiej Górze także może być takim miejscem.

Nie musimy inwestować milionów w budowę nowych obiektów , możemy mniejszym nakładem finansowym rewitalizować stare piękne obiekty które posiadają duszę !

Wieża na Sołtysiej to przede wszystkim zabytek, zabytek który powinniśmy ratować za wszelką cenę!

3. KOSZTY SKŁADOWE PROJEKTU (należy szczegółowo wypisać elementy składowe, co pozwoli na dokładną weryfikację propozycji projektu; do kosztów wlicza się także

wszelkie koszty nierozerwalnie związane z jego realizacją np. koszt dokumentacji,

zezwoleń itp.)

LpElement składowyIlośćSzacunkowe koszty brutto
1.Ocena stanu technicznego + opracowanie projektu budowlanego wieży jako punktu widokowego wraz z projektem zagospodarowania bezpośredniego otoczenia obiektu150 000 zł
4.Prace budowlane1450 000 zł

Łączna wartość projektu 480 000 brutto

4.  SPIS ZAŁĄCZNIKÓW **

  • inwentaryzacja wieży
  • pocztówka
  • mapa, plan sytuacyjny

Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz Miasta Jelenia Góra, ww.

materiałów, posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem

publikacji na stronie internetowej jbo.jeleniagora.pl i/lub na stronie jeleniagora.pl. Publikacja

nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych

i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne

wykorzystywanie, w tym opracowanie i modyfikację, ww. materiałów w celu publikacji na

stronie internetowej jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleleniagora.pl. W przypadku wystąpienia osób

trzecich przeciwko Miastu Jelenia Góra lub innym podmiotom zaangażowanych

w prowadzenie strony jbo.jeleniagora.pl lub jeleniagora.pl z jakimikolwiek roszczeniami,

z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją ww.

materiałów na stronie jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleniagora.pl zobowiązuję się do zaspokojenia

tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Jelenia Góra lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie stron jbo.jeleniagora.pl i/lub

jeleniagora.pl poniosły.

Tak

Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do

przeprowadzenia procedury Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok ….., w tym

publikacji wniosku na stronie jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleniagora.pl.

………………………..

Data, podpis

*Dane nie będą publikowane na stronach internetowych jbo.jeleniagora.pl i/lub

jeleniagora.pl

**Załączając do propozycji projektu materiały graficzne zawierające dane osobowe, należy

dokonać ich anonimizacji. W przeciwnym razie, załączniki nie mogą być opublikowane na

stronie jbo.jeleniagora.pl.