NAZWA:STOWARZYSZENIE CREATIVO
SIEDZIBA:ul. Malinnik 7,58-560 Jelenia Góra
ADRES DO KORESPONDECJIpl. Piastowski 6, skrytka pocztowa 84, 58-560 Jelenia Góra
NUMER KONTA:04 1140 2004 0000 3302 7890 7251
REGON:020845696
NIP:8942958782
KRS:0000315086