Plac Piastowski

Plac Piastowski

Plac Piastowski.W Studium historyczno-urbanistycznym Jeleniej Góry czytamy:„Ulica stanowiąca trzon układu urbanistycznego Cieplic.Jej zabudowę zapoczątkowało wzniesienie w XVI lub XVII w.…